Branża motoryzacyjna

Ubezpieczenia dla klientów dealerów samochodowych i firm leasingowych

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia

BNP Paribas Cardif w Polsce posiada w swojej ofercie Ubezpieczenie spłaty zadłużenia.

Celem ubezpieczenia jest ochrona Ubezpieczonego i jego rodziny oraz zabezpieczenie finansowe firmy udzielającej leasingu w sytuacji, gdy Ubezpieczony przestanie spłacać zadłużenie z powodu:

  • śmierci bądź śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
  • czasowej niezdolności do pracy,
  • utraty pracy,
  • poważnego zachorowania.

W zależności od zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego BNP Paribas Cardif w Polsce:

  • może uregulować kwotę zadłużenia pozostałą do spłaty - w przypadku śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo poważnego zachorowania,
  • może pomóc w spłacie miesięcznych rat kredytu - w przypadku utraty pracy albo czasowej niezdolności do pracy.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl